Stuck no more

Stuck no more

Uit de knoop naar vooruitgang

Je kent dat gevoel wel. Dat gevoel van vastlopen, van stagnatie in je persoonlijke ontwikkeling. Je weet dat je geen vooruitgang boekt, dat je vastzit in een sleur. Of nog erger, dat je gevangen zit, volledig vast in een situatie die je niet wilt. Dat is de stuck. Het hoort erbij en iedereen kent het, maar dat maakt het niet minder frustrerend.

Ik heb meerdere periodes gekend van volledig vastzitten. Echt vast, om wanhopig van te worden. En ik ben er ook altijd weer uit gekomen. Éen zo’n moment van bevrijding zal ik nooit vergeten. Ik zat met een vriendin in een rumoerig tentje in Amsterdam. Zij luisterde aandachtig naar mijn verhaal. Het ging over m’n relatieproblemen en over de financiële shit waar ik door toedoen van anderen in zat. Ik vertelde hoe vast ik zat en zag het beeld helder voor me: een dieprode knoop, die zo in elkaar gewrongen zat dat het niet strakker kan. Stuck. Ik zag geen mogelijkheden meer.

En opeens kreeg ik het inzicht: ‘Ik zit te wachten! Ik denk alsmaar dat die ander wat gaat doen. Maar dat gaat nooit gebeuren. Nooit!’ En meteen zag ik het volgende beeld. Een willekeurige beweging vanuit die knoop, een beetje naar buiten. Dat was de ingeving waardoor ik kon loskomen. Het besef – ‘Ik moet gaan bewegen, het maakt niet uit welke kant op. Als ik eenmaal weer in de ruimte ben, dan zal ik wel zien welke kant ik op wil.’ – was het keerpunt, of eigenlijk de doorbraak. Door dat inzicht kreeg ik m’n vertrouwen terug en kon ik weer in actie komen.

In mijn coachpraktijk kom ik het ook telkens weer tegen, die stroeve fase van de stuck. Het kan zo uitzichtloos lijken en toch heeft iedereen het in zich om er uit te komen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Het kan een zorgvuldig ontrafelen van een complex verhaal zijn, analytisch en rationeel. Het kan ook intuïtief en associatief gaan of in een creatief proces, waarbij beelden en metaforen een rol spelen. Het kan ook nog een mix van stijlen zijn. Probeer het uit, je komt er vanzelf achter wat werkt bij jou. Hieronder geef ik je een aantal tips en oefeningen waarmee je aan het werk kunt om jezelf te bevrijden uit de stuck.

#1 Identificeer de laag waar de blokkade zit

Hierbij is de IJsberg* een hele nuttige tool (en metafoor). Doe onderzoek en stel jezelf vragen. Gaat het om beperkende gedachten of emoties? Is er iets in de omstandigheden waardoor je vast zit? Is het je eigen gedrag? Zijn er belangrijke waarden in het geding? Gaat het over existentiële vragen of heb je praktische oplossingen nodig? Als je kunt adresseren waar het vastzit heb je aanknopingspunten om het probleem op te lossen.

#2 Is het van mij of is het van jou?

Als je voelt dat je gevangen zit en er zijn anderen bij betrokken, van wie is de gevangenis dan? Wie heeft de sleutel in handen? Zijn het je eigen verwachtingen, gewoontes, problemen of ervaringen uit het verleden waardoor je beperkt wordt? Zo ja, wat ga je er dan aan doen? Of gaat het om verwachtingen of zelfs macht van iemand anders? Kan je het bij die ander laten en is het eigenlijk niet jouw probleem? Of gaat het over de vraag hoe jij invloed uitoefent op de situatie?

#3 Blijf niet te lang stilstaan bij fouten

Je bent wellicht benadeeld door mensen uit je omgeving, bewust of onbewust. Vooral als het naasten zijn is dat moeilijk. Of je hebt zelf fouten gemaakt, je hebt je vergist en verkeerde keuzes gemaakt en nu word je beperkt door de consequenties. Zo lang je focust op fouten zit je vast. Het werkt bevrijdend om jezelf en anderen te vergeven. Die ruimte heb je nodig voor je vooruitgang.

#4 Gebruik metaforen en beelden

Tijdens een training van Peter Berkhout leerde ik metaforen gebruiken om verhalen te vertellen. Hieronder vind je een oefening waarbij je gebruik maakt van de metafoor van het vastzitten om een tegenovergestelde metafoor op te roepen. Je doet de oefening samen met iemand die naar je wil luisteren.

 1. Vertel waar je boos/verdrietig/bang van bent. Overdrijf je verhaal, gebruik grote woorden om duidelijk te maken wat er speelt en hoe jij je voelt. Maak het niet te lang, kom snel to the point.
 2. De luisteraar vertelt welk beeld jouw verhaal oproept: ‘Wat dit bij mij oproept is……. Het doet me denken aan….. Ik zie een beeld voor me van….. Een goede metafoor is….. Ik voel een beweging die…..’
 3. Dan kijk je samen of je op het goede spoor zit. Je kunt het beeld of de beweging nog verder versterken of uitdiepen.
 4. Dan kijk je welk tegenovergesteld beeld er opkomt. Is er een beweging die ‘het andere’ laat zien? Het zou ook weer een metafoor kunnen zijn, een symbool, een archetypisch figuur of een krachtdier.

Draag het effect een tijdje met je mee
Metaforen en beelden werken krachtig door in je systeem. Als je goede metaforen of beelden hebt gevonden voel je dat meteen. Deze oefening helpt om de beweging van vastzitten naar loskomen mogelijk te maken.

#5 Daag jezelf uit

Het vastzitten geeft een rot gevoel, maar ergens is het ook comfortabel. Je weet in ieder geval wat je hebt. Je kunt er zelfs voor kiezen om daar te blijven. Maar als je wilt uitbreken moet je toch risico’s nemen, het onbekende tegemoet. Als een strijder. Je weet niet wat je tegen gaat komen, je weet niet wat je terugkrijgt en je kunt keihard falen. Maar het levert altijd iets op. Daar kom je vanzelf achter als je de stap hebt gezet.

Het goede nieuws

Waarschijnlijk kom je confronterende dingen tegen als je werkelijk aan het werk gaat om uit de stuck te komen. Je komt namelijk niet allen weerstand buiten jezelf tegen. Juist de confrontatie met je eigen aandeel in het verhaal, zet je aan om de beweging te maken. Van vastzitten naar vrijheid. En dat is meteen het goede nieuws, want dat betekent dat je invloed hebt. Vanuit persoonlijk leiderschap maak je de beweging, de ruimte in, om vervolgens je richting te kiezen. Dat is de vooruitgang.

Korte video: 3x waarom je ontwikkeling stagneert
Korte video: Maak een vraag van je beperkende overtuiging

*In het gratis webinar; ‘3 Essentiele tools voor Persoonlijk Leiderschap’ wordt de IJsberg uitgebreid behandeld.

Schrijf je verhalen

Schrijf je verhalen

En vind de rode draad die door je leven loopt

Waarom autobiografisch schrijven?

Schrijven is een krachtig middel om zelfkennis te verkrijgen. Door te schrijven over je ervaringen krijg je zicht op zaken die verder gaan dan de ervaringen zelf. Je schrijft steeds korte stukjes over anekdotes uit je leven. Als je dit een aantal weken doet ga je zien dat er een samenhang bestaat tussen de verschillende teksten.

Ik heb altijd veel geschreven. In 2013 kwam daar een verdieping in door het boek Autobiografisch schrijven van Willemijn Soer. Zij is echt een expert op dit gebied. Door haar boek heb ik geleerd dat je de geschreven teksten niet hoeft te beoordelen of analyseren. Het bijzondere van autobiografisch schrijven is juist dat de teksten zelf hun werk doen. Door je eigen verhalen hardop voor te lezen (aan jezelf) krijg je nieuwe inzichten, alsof de tekst jou iets te vertellen heeft.

Voordat je begint

Wat je nodig hebt is een groot notitieboek en een lekkere pen of potlood. Zelf schrijf ik het liefst met een vulpotloodje. Dat betekent inderdaad dat je het beste met de hand kunt schrijven. Dat de woorden door je arm en hand op papier komen werkt veel beter dan letters typen en naar een scherm kijken.

Check-in

Je hebt even de tijd nodig om de overgang te maken van waar je mee bezig was naar het hier-en-nu. Doe een check-in, natuurlijk schrijvend. Het doel is dat je alle ruis van je af schrijft. Zo heb je straks de ruimte om echt bij je verhaal te zijn.

Neem 5 minuten de tijd. Begin te schrijven over alles wat er in je opkomt. Wat houdt je bezig? Wat zit je dwars? Welke dingen komen steeds langs in je gedachten? Schrijf gewoon door totdat de 5 minuten om zijn. Je hoeft er verder niet mee te doen. Nu ben je klaar voor het echte schrijfwerk.

Beschrijf anekdotes uit je eigen leven

Ken je die verhalen die al zo vaak verteld zijn dat je iets hebt van ‘gaan we weer’? Je hoort ze van je ouders, je partner en grappig genoeg ook van jezelf. Een verhaal dat te vaak is verteld noem je een Wheelstory*. Je vertelt het op de automatische piloot, het leeft niet meer. Bij autobiografisch schrijven gaat het juist om levende verhalen, waardoor je nieuwe inzichten krijgt.

Beschrijf daarom concrete gebeurtenissen alsof je het nu ervaart. Het gaat dus niet om algemeenheden, maar om feitelijke anekdotes. Doe dat vanuit de herinnering. Je roept de situatie opnieuw op en beleeft het als het ware nog een keer. Je gebruikt al je zintuigen zodat het levensecht wordt. Het is alsof je een scene uit een film ziet. Er is een omgeving, er zijn spullen en mensen. Er gebeuren dingen, je hoort wat er gezegd wordt. Daarbij voel je emoties en heb je gedachten. Al die waarnemingen noteer je in de tegenwoordige tijd, alsof het nu gebeurt.

De opdracht
Kies een concreet voorval, iets dat je heeft geraakt. Je kunt de volgende vragen gebruiken om ervoor te zorgen dat je vanuit je ervaring schrijft en niet gaat analyseren of beoordelen.

 • Waar ben ik?
 • Wie zijn er nog meer?
 • Wat zie ik? Wat ruik ik? Wat hoor ik?
 • Wat gebeurt er?
 • Hoe reageer ik?
 • Wat doe ik?
 • Wat denk ik?
 • Hoe voel ik mij?
 • Hoe reageren anderen?

Willemijn Soer geeft een mooie opbouw voor het schrijven van je tekst:

 1. Begin je tekst met een inleiding
 2. Beschrijf dan de gebeurtenis. Het helpt om te beginnen met ‘Op en dag…..’
 3. Zorg voor een goede laatste zin
 4. Geef je stukje een passende titel.

Een schrijfsessie kan 10 tot 30 minuten duren. Schrijf lekker door, ook als je het even niet meer weet. Door de flow beschrijf je dingen die je van tevoren niet hebt bedacht. Als je met jezelf afspreekt dat je tempo houdt gaat het schrijven vanzelf.

Thema’s herkennen

Als je een tijdje aan het schrijven bent wordt het interessant. Je leest af en toe iets terug, je krijgt nieuwe associaties en herinneringen en raakt geïnspireerd om door te schrijven. Op een gegeven moment, en dat kan ook heel onverwacht tijdens de afwas zijn, komen dingen samen. Er worden teksten aan elkaar gekoppeld, je ziet herhalingen en er blijken thema’s te zijn.

Sommige thema’s zijn licht, leuk of grappig. Andere thema’s zijn zwaar en hebben te maken met nare dingen die je zijn overkomen. Je zult ook dingen over jezelf ontdekken die donker en confronterend zijn. Dat kan pijnlijk zijn, maar juist die inzichten geven je de kans om je te ontwikkelen.

De rode draad zien

Het is niet makkelijk om de rode draad van je eigen leven te ontdekken. De sleutel zit ‘m in de samenhang en de ontwikkeling van de lastige thema’s. Waar loop je altijd weer tegenaan? Hoe ben je daar in verschillende levensfases mee om gegaan? Wat heeft het eigenlijk met jou te maken? Hoe ben je daar in veranderd? Kun je (inmiddels) met milde ogen naar je eigen donkere kant kijken?

De kunst is om tussen de regels door te lezen. Wat staat er niet letterlijk, maar laat zich zien? Wat hoor je als je goed luistert? Misschien leer je iets over je levensthema of over een opdracht waar je aan werkt. Je hoeft niet perse hard te werken aan jezelf. Heel erg je best doen kan juist contraproductief uitpakken. Je kunt het licht houden en ervanuit gaan dat je ‘vanzelf’ leert als je schrijft.

Wanneer je een schrijfperiode hebt afgerond voel je je lichter. Je ervaart meer vrijheid en bent authentieker geworden. Voor mij voelt het altijd alsof ik een paar nieuwe puzzelstukjes heb gevonden. Na zo’n periode van reflectie en naar binnen gericht zijn gaat m’n blik weer naar buiten. Ik kan inzichten integreren in mijn werk met andere mensen. Zo gaat dat, je hebt geleerd, je hebt iets nieuws verworven, iets eigen gemaakt en zet het daarna in voor anderen.

Maak er een project van

Zelf houd ik ervan om projectmatig te werken. Als ik iets wil onderzoeken trek ik er 4 tot 6 weken voor uit. Ik schrijf dagelijks en zorg ervoor dat ik niet gestoord wordt. Misschien heb jij een lossere manier van werken, probeer het gewoon uit.

Het voordeel van een project is dat er een kop en een staart aan zit. Autobiografisch schrijven roept herinneringen uit het verleden op. Je ervaart hoe het verleden in het heden voortleeft. Heel nuttig om jezelf te leren kennen, thema’s te benoemen en je ontwikkeling te zien. Maar als je voortdurend met ervaringen uit het verleden bezig bent, is dat verleden precies wat je zelf voortzet.

Ik kies ervoor om een onderzoeksperiode bewust af te ronden. Na een aantal weken of maanden heb ik genoeg geleerd en inzicht verkregen. Het verhaal is duidelijk. En dan gaat mijn blik weer naar buiten, de toekomst in. Ik vraag me af wat ik wil en maak keuzes die daarbij passen. Het ‘project’ is afgerond en ik ga vooruit.

TIPS

#1 Breng structuur aan door chronologisch vanaf je jeugd tot in het heden te schrijven.

#2 Schrijf verhalen die zich binnen een specifiek levensdomein afspelen. Het onderwerp relaties is natuurlijk veelbelovend omdat daarin zo veel te herkennen valt van wat je met je ouders hebt meegemaakt. Maar ook andere onderwerpen zoals gezondheid, kinderen of carrière zijn uitermate geschikt. Al die domeinen hebben met jou te maken en de verhalen vertellen je daar meer over.

#3 Maak je niet druk om taalfouten of stijl. Je schrijft voor jezelf en niet voor publiek.

Heb je zelf schrijftips?
Laat het weten in een reactie hieronder. Mocht jouw reactie niet onder het artikel verschijnen laat het dan even weten. Dank je wel alvast.

*Korte video: Wat is een wheelstory?

Korte video: Anekdotes beschrijven
Korte video: Schrijven met de hand of met de computer?
Korte video om echt te kunnen beginnen met je schrijfsessie: Schrijf check-in

Bronvermelding
Soer, Willemijn, Autobiografisch schrijven. Waar wij het over hebben wanneer wij het over ons leven hebben. 2013. Uitgeverij Christofoor, Zeist

Innerlijk goud delven

Innerlijk goud delven

Voor een rijk en waardevol leven

Een waarde is iets dat je belangrijk vindt om na te streven. Denk aan respect, succes, vertrouwen, duurzaamheid of moed. De dingen die je doet, de keuzes die je maakt, hoe je over bepaalde zaken denkt en voelt, ze zijn grotendeels gebaseerd op waarden. Daarmee geven waarden richting aan je leven.

Waarom is het belangrijk om je persoonlijke waarden te kennen?

Waarden zijn vaak met de paplepel ingegoten en mede afhankelijk van de familie, de cultuur en streek waar je vandaan komt. Misschien ben je met een politieke kleur of religie opgevoed en is het niet meer dan normaal om te leven vanuit bijvoorbeeld solidariteit, trots op je afkomst of het streven naar economische groei.

In de loop der tijd kunnen waarden die je in de opvoeding hebt meegekregen aan kracht verliezen of zelfs verdwijnen. Misschien kom je erachter dat bepaalde waarden voor je ouders belangrijk waren, maar voor jou juist beperkend. Dan zijn het niet jouw eigen waarden. Persoonlijke waarden zijn kernwaarden waarmee jij je wilt identificeren. Die waarden kennen en omarmen geven je eigenwaarde en vertrouwen.

Jouw eigen waarden zijn je innerlijk goud

Die rijkdom is waardevol voor jou en daarmee ook voor anderen. Wanneer je bewust bent van je innerlijk goud, kun je ermee aan het werk. Je kunt het aanboren, opgraven en gebruiken om de dingen te doen die zinvol zijn voor jou en je omgeving. Het helpt je om bewust keuzes te maken die in lijn zijn met wie je bent en wat je belangrijk vindt. Zo krijg je richting en het zorgt ervoor dat je meer voldoening haalt uit de dingen die je doet.

Een waarde heeft pas zin als je je ernaar gedraagt

Wanneer je je waarden niet kunt leven, kan dat voelen als leegte of een gemis. Alsof je steeds meer van jezelf kwijt raakt. Je loopt het risico dat je keuzes maakt die niet bij je passen. Ze zijn gebaseerd op waarden van anderen waardoor je frustratie en stress voelt. Of je hebt een voortdurend gevoel van onvrede en weet niet waarom.

Voor een rijk en waardevol leven is het nodig om je handelen af te stemmen op je persoonlijke waarden. Dit draagt bij aan het gevoel van betekenis. Je ervaart voldoening en motivatie in de dingen die je doet. Dat kan niet anders als je acties zijn verbonden met jouw innerlijk goud.

Hoe kom je erachter wat je eigen waarden zijn?

Het begint ermee dat je het wilt weten. Het kan een hele leuke ontdekkingstocht zijn als je op zoek gaat naar je eigen waarden. Als je er eenmaal mee bezig bent, erover praat, dingen opschrijft en verbanden gaat leggen, dan krijg je steeds meer duidelijkheid. Hieronder een aantal werkvormen om je eigen waarden in kaart te brengen:

Reflectief schrijven
Neem een notitieboek en pen, zorg dat je niet gestoord wordt en begin te schrijven met behulp van onderstaande vragen. Gebruik de vragen als hulpmiddel om de stroom op gang te brengen, niet als invuloefening.

 • Wat vind ik echt belangrijk?
 • Waar sta ik voor?
 • Hoe wil ik behandeld worden?
 • Wanneer ben ik teleurgesteld?
 • Wat heeft betekenis voor mij?
 • Welke waarden uit mijn jeugd hebben mij mede gevormd?
 • Welke waarde uit mijn jeugd beperkt mij nog steeds?
 • Welke waarde uit mijn jeugd koester ik nog steeds?

Meedoen met het gratis webinar ‘3 Essentiele tools voor Persoonlijk Leiderschap’
Tijdens het webinar kies je meteen jouw belangrijkste waarden. Je kunt gratis deelnemen. Meld je direct aan om erachter te komen wat jouw persoonlijke waarden zijn.

Mindmap maken
Neem een groot vel papier en gekleurde stiften. Zet in het midden: mijn persoonlijke waarden. Noteer daaromheen verschillende levensdomeinen zoals: relaties, lifestyle, werk, gezin enz. Noteer de dingen die jij belangrijk vindt rondom die levensdomeinen. Misschien ga je al werkend ook voorwaarden en kernwaarden ontdekken.

Als waarden botsen

Stel je voor, je hebt de waarde ‘dierenwelzijn’ hoog in het vaandel staan. Het is een persoonlijke waarde. Als kind hield je al van dieren en toen je op de middelbare school zat stopte je met vlees eten. Een andere waarde is ‘familierelaties’. Je koestert de hechte band met je familie en vindt het daarom belangrijk om samen te komen tijdens vieringen, ervaringen te delen en elkaar te steunen.

Er ontstaat een dilemma als er binnen de familie met onbegrip of zelfs afwijzend word gereageerd op jouw wens om vegetarisch te eten. Je wilt niemand teleurstellen en al helemaal niet afwijzen. Ook niet als je het vlees niet eet wat met aandacht is bereid. Tegelijk wil je trouw blijven aan je eigen principe, zonder dat je jezelf gaat verdedigen of verontschuldigen.

Wanneer je zelf weet dat beide waarden je even lief zijn kun je omgaan met dit innerlijk conflict. De trouw aan jezelf geeft houvast. En soms doe je toch een beetje water bij de wijn, om jezelf wat tijd te geven.

Een rijk en waardevol leven

Er ontstaat rust en vertrouwen als je weet dat je keuzes maakt die in lijn zijn met je belangrijkste waarden. Je hoeft niet langer exact te weten wat je concrete doelen en gewenste resultaten zijn. Als je vanuit je innerlijk goud handelt kom je altijd goed uit. Het draagt bij aan een zinvol leven met ruimte voor wie jij in wezen bent en wilt zijn.

TIPS

#1 Maak inzichtelijk of en hoe jouw waarden zich in het dagelijks leven manifesteren. Noteer de belangrijkste op een vel papier en noteer hoe die waarden tot uitdrukking komen in keuzes en gedrag. Zijn er waarden die in de praktijk niet zichtbaar zijn? Doe er wat mee

#2 Deel je waarden met anderen. Door duidelijk te zijn over wat belangrijk is voor jou, vind je aansluiting bij gelijkgestemden. Tegelijk kun je anderen inspireren als je laat zien wie je bent.

BONUS TIP

Leg een waardenverzameling aan
Je bent niet 24 uur per dag met je waarden bezig. Daarom is het fijn als je zo nu en dan kunt kijken naar de waarden die je hebt gevonden. Kies een vorm waarmee je een persoonlijke waardenverzameling kunt aanleggen. Gebruik een whiteboard, een mooi boekje of de ijskast om je waarden te noteren. Je kunt ook losse briefjes of plaatjes in een schatkist doen, of een stapeltje gouden enveloppen vullen.

Ga jij de komende dagen gold diggen?

Ik ben benieuwd wat je ontdekt. Laat hieronder een reactie achter en houd even in de gaten of je bericht op de site verschijnt. Soms komen reacties in de spam map terecht, dan is het goed om even een berichtje te sturen aan nicolette@co-care.nl

Korte video over eigen waarden
Korte video: Niks mis met middelmatigheid
Korte video over prioriteren met de Eisenhouwer matrix. Doe wat belangrijk is en stop met de rest.
Korte video: Hoe weet ik wat mijn waarden zijn?
Korte video: Wat zijn je normen (nog) waard?
Korte video: Tot de kern komen met 5x waarom?

Motivatie en drijfveren

Motivatie en drijfveren

Waar kom jij je bed voor uit?

Een auto heeft een motor nodig om vooruit te komen. Wat jou als mens drijft, is dat wat je innerlijk in beweging brengt. Drijfveren zijn belangrijk voor de keuzes die je maakt, de koers die je wilt varen en de dingen die je graag doet.

Drijfveren zitten laag in de IJsberg*. Ze komen voort uit wat zinvol is voor jou. Je loopt ergens warm voor en dat kun je letterlijk zo voelen. Drijfveren gaan over essentiële onderwerpen zoals persoonlijke ontwikkeling, sociale verbinding en relaties of over de bijdrage die je levert aan de maatschappij.

Waarom wil je weten wat je drijft?

Als je gemotiveerd bent om iets te doen, dan kost het veel minder moeite dan wanneer je het met tegenzin doet. Dat is het verschil tussen willen en moeten. Moeten is dwang. Alsof je geen keuze hebt. Je herkent het aan taal: ‘Ik moet nog huiswerk maken.’ Of iets subtieler: ‘Ik moet vanmiddag even bij m’n ouders langs’ of ‘Ik moet eerst die klussen afmaken, dan kan ik daarna met het echte werk beginnen.’ Wat je met tegenzin doet kost energie.

Als je intrinsiek gemotiveerd bent doe je iets omdat je het zelf wilt. Het komt van binnenuit. Als je dingen doet die worden gevoed door je drijfveren, dan krijg je energie. Dus als je weet wat je drijft dan kun je daarop voortborduren. In je werk, in je relaties, in het dagelijks leven. Dat geeft richting en voldoening.

Vragen die helpen om je drijfveren te vinden

Behalve nuttig is het heel leuk om te onderzoeken wat jouw persoonlijke drijfveren zijn. Deze vragen helpen je daarbij. Je kunt ze gebruiken in een gesprek of een aantal antwoorden op papier zetten.

 • Wat doe ik graag?
 • Waar haal ik energie uit?
 • Wat geeft vervulling?
 • Waar word ik blij van?
 • Wanneer voel ik innerlijke motivatie?
 • Wat wil ik echt?
 • Wat heeft zin?
 • Wie inspireert mij?

Hoe ziet jouw leven eruit als je belangrijke drijfveren kunt verwezenlijken?

Zie je het voor je? Dan komt inspiratie tot uiting in het handelen. Je ziet aan je activiteiten wat je motiveert. Je doet wat je wil doen, het gaat je gemakkelijk af en je krijgt er energie van. Mensen willen bij je in de buurt zijn omdat je shining eyes hebt én je inspireert anderen hiermee.

Wat houdt je tegen?

Nu je weet wat je drijfveren zijn en wat je wilt doen is de vraag: Leef je het leven dat daaruit voort komt? Of is er nog iets dat je tegen houdt? Misschien draagt de omgeving niet bij aan wat belangrijk is voor jou. Wellicht moet je een andere werkplek zoeken of nieuwe mensen leren kennen. Het kan ook zijn dat je jezelf dwars zit met beperkende overtuigingen. Dan kun je (met hulp) je mindset veranderen of dapper door je angst heen gaan.

Waar loop jij warm voor?

Wat mij persoonlijk drijft en motiveert is ontwikkeling, zowel die van mijzelf als de ontwikkeling van anderen. Ik krijg energie als ik zie dat mensen leren en (kleine) stappen maken. Daarom ben ik coach geworden en ben ik goed in wat ik doe. Ik ervaar mijn werk als zinvol omdat ik kan bijdragen aan vooruitgang.

Ik ben benieuwd naar jouw drijfveren. Heb je daar zicht op? En hoe komt dat in het dagelijks leven tot uiting? Je mag hieronder een reactie achterlaten of mij een DM sturen.

*Wil je meer weten over drijfveren, de IJsberg en richting geven in je leven? Je kunt gratis deelnemen aan het webinar ‘3 Essentiële tools voor Persoonlijk Leiderschap’. Meld je direct aan

Korte video over prioriteren met de Eisenhouwer matrix. Doe wat belangrijk is en stop met de rest.

10 TIPS voor rust in je hoofd

10 TIPS voor rust in je hoofd

Ooit werkte ik hard om veel stress aan te kunnen. Ik was sterk en perfectionistisch, had focus en negeerde letterlijk alle signalen die aangaven dat ik rust nodig had. En ja, ook ik ben een paar keer volledig uitgeput geraakt. Voor mij was stil staan hetzelfde als stilstand. Een ramp voor iemand die de waarden ‘ontwikkeling’ en ‘leren’ als richtinggevend in het leven ervaart.

Vroeger was m’n motto: ‘Zolang ik kan lopen is er niks aan de hand.’ Nu geef ik gehoor aan signalen van onrust of vermoeidheid. Ik heb geleerd om onrust te herkennen en niet te laten oplopen. Sterker nog, ik heb bewust een lagere stress tolerantie ingebouwd.

Ik geef je 10 tips die mij nog elke dag helpen om rust in m’n hoofd te krijgen en te houden. Dit zijn mijn persoonlijke inzichten, ervaringen en gewoontes. Ze helpen mij om rust te creëren. In mijn hoofd, in m’n lijf en in m’n leven.

We hebben allemaal veel werk te doen op de emotionele en spiritueel niveaus. Deze tips gaan over het praktische, het alledaagse niveau en weerspiegelen daarmee wellicht ook de processen van heling en zingeving. Ik hoop dat je er een paar goede ideeën uit kunt halen om zelf rust in je hoofd te krijgen. Daar gaan we:

#1 Stop met je to-do-list

Dit is één van de beste tips die ik zelf ooit kreeg (ik weet jammer genoeg niet meer van wie). Ik had heerlijke lijsten met afvinkboxjes in verschillende categorieën. Het vervelende van een to-do-list is dat er nooit een eind aan komt. Je houdt jezelf voor dat je tijd hebt als de lijst is afgevinkt. Maar dat gaat nooit gebeuren omdat je er steeds nieuwe dingen aan toevoegt.

Ik zet de dingen die ik moet doen meteen in m’n agenda (een Mulberry waar ik al 32 jaar steeds een nieuwe vulling voor koop). Dat werkt, want je reserveert automatisch de tijd die je ervoor nodig hebt. Om toch de dopamineshotjes te scoren zet ik de vinkjes in m’n agenda.

#2 Kijk uit het raam in plaats van op je telefoon

Dit ken jij ook toch? Je bent bezig met een taak achter de computer, je bent in gesprek of je zit te studeren en na verloop van tijd heb je het gehad. Je hebt voldoende informatie opgenomen en begint moe te worden. Wat doe je? Je pakt je telefoon. Even wat anders doen, even checken of er nog mensen hebben gereageerd. Dit helpt niet om rust in je hoofd te krijgen. Even later ga je weer aan het werk en ben je je binnen de kortste keren alweer vol.

Dit is een lastige, maar er zijn goede alternatieven voor. Leg je telefoon op een plek waar je er niet zo makkelijk bij kunt en kies iets anders om mee op te laden. 10 minuten uit het raam kijken is een goede optie. Gewoon een beetje koekeloeren naar mensen die voorbij fietsen, vogels die voorbij vliegen, takken aan bomen die bewegen door de wind. Dit is waardevolle hersteltijd en je hebt ook nog de kans dat je opeens een goed idee krijgt. Met de hand afwassen, in een warm sopje, is ook een optie om rust in je hoofd te krijgen.

#3 Zorg voor een duidelijk begin en eind bij de verschillende onderdelen van de dag

Zie je jezelf gaan? Druk, druk, druk rennend van afspraak naar afspraak, telefoontjes en berichtjes tussendoor, mails beantwoorden, snel even boodschappen doen, iets te eten maken en aan het eind van de dag kapot op de bank ploffen. Alle activiteiten volgen elkaar in hoog tempo op en lopen ook nog door elkaar. Klinkt als een normale dag. ’s Avonds denk je opeens aan die ene afspraak, aan iets dat je even moet opschrijven of een gesprek dat je hebt gevoerd. Dat bevordert niet de rust in je hoofd die je zou willen.

Wat helpt is elk onderdeel van de dag bewust te beginnen en af te sluiten. In de praktijk betekent dat voor mij dat ik tussen m’n afspraken en dagdelen in wat tijd nodig heb. Ik maak meteen m’n verslagen en aantekeningen, ruim m’n spullen op, laat m’n gedachten nog even gaan. Dan sluit ik bewust af en kan dan rustig afstemmen op het volgende stuk. Het lijkt extra tijd te kosten, maar het is een investering. Aan het einde van de dag heb ik energie over.

#4 Zie de maan en de sterren

Bij helder weer, of als het volle maan is, wil ik ‘s avonds naar buiten. Naar het strand of gewoon de balkondeuren open gooien. Het relativeert mijn eigen gedoe als ik naar de sterren kijk. Ik realiseer me dat de mensen in het oude Egypte dezelfde maan zagen als wij nu. Het universum zien dat er altijd al was en zal blijven, een glimp ervaren van de oneindigheid. De schoonheid van de nachtelijke hemel zet het aardse leven weer in perspectief. Mij helpt het om te kunnen glimlachen om het dagelijkse gedoe.

#5 Beweeg elke dag

Iedereen kent deze tip. Maar niet iedereen doet het ook. Zonde, want fysiek bewegen is ook goed voor je mind. Na een lekkere training is mijn hoofd leeg en voel ik me goed. Zelf ga ik 5 keer in de week sporten. Ik vind het heerlijk om hard te trainen en fysiek moe te worden. Maar het kan ook zijn dat ik juist een stapje terug doe. Ik pas de training aan op wat goed voor me is. In het weekend ga ik lekker naar het strand of het bos. En soms, als ik het nodig heb, parkeer ik de auto wat verder weg om een extra kilometer te lopen. Dat ruimt ook op.

#6 Drink water, geen alcohol

Eerlijk is eerlijk, ik heb in m’n jonge jaren een tijdje heel veel gedronken. Vanaf het moment dat ik in verwachting raakte (21) ben ik daarmee gestopt. Ik heb periodes van jaren zonder één druppel drank gekend en ook een paar jaar af en toe een glas gedronken. Om gezellig te doen. Voor anderen dus. Maar ik heb het er niet meer voor over. Het kost toch energie om die alcohol te verwerken en ik vind het heel fijn om helder te zijn. Ik drink water, gewoon uit de kraan. Geen idee hoeveel want ik heb er geen behoefte aan om zoiets bij te houden.

#7 Doorbreek je piekerpatroon

Het tegenovergestelde van rust in je hoofd is vastzitten in gepieker. Het gaat vanzelf, je wordt er moe van en het brengt je nergens. Als ik merk dat ik aan het piekeren sla, wil ik er zo snel mogelijk weer vanaf. Ik doe dat door met mezelf af te spreken wat ik zal doen op het moment dat ik het piekeren herken. Het komt erop neer dat ik een hakkende beweging met m’n hand maak (terwijl ik iets zeg als: ’harde cut’), mij letterlijk omdraai en denk aan de zomer die eraan komt. Wat een rust en ruimte geeft dat meteen! Dit vraagt training, maar het is de moeite waard. Piekeren is echt zonde van je energie.

Korte video Patronen doorbreken in 3 stappen

#8 Pak je power nap

Sinds ik de power nap heb ontdekt geniet ik daar bijna dagelijks van. Meestal lig ik 10 tot 40 minuten op de bank. Ik doezel een beetje weg of val echt in slaap. Als de wekker gaat voel ik me fit en ga ik trainen. Alles wat ik daarvoor heb gedaan ligt achter me.

#9 Gebruik je invloed waar het kan en accepteer de rest

Er gebeurt veel in de wereld waar je ongerust of boos van kunt worden. Voor mij is het belangrijk om energie te steken in de dingen waar ik invloed op heb. Dat betekent niet dat ik niet wil weten wat er in de wereld gebeurt. Ik kijk elke dag naar het nieuws en ik voel me verbonden met het grote geheel. De kunst is om te accepteren wat er is en het een plek te geven. Zo behoud ik de rust.

#10 Adem in adem uit

Dit is misschien de belangrijkste tip. Je hoeft niet op een meditatiekussentje te zitten om goed te ademen. Ik doe het overal. In de auto, achter de computer, tijdens meetings en ook als ik zelf trainingen of coaching geef.

Met je ademhaling geef je je hart en hersenen informatie over hoe het met je gaat. Bij een snelle ademhaling hoort flinke (in)spanning. In rust adem je per minuut ongeveer 6 keer in en uit. Bovendien is de uitademing langer dan de inademing. Door je ademhaling te vertragen gaat je hart langzamer kloppen, krijgen de hersenen de informatie dat je ontspannen bent en wordt je hormoonhuishouding beter. Daardoor voel je je prettig en ontspannen. Je kunt helder denken en je kunt je beter concentreren. Dit kun je dus altijd doen.

Eenvoudige ademhalingsoefening
 1. Ga rustig zitten en sluit eventueel je ogen.
 2. Adem 4 tellen in en 6 tellen uit.
 3. Tel in gedachten hoe vaak je in- en uitademt.
 4. Probeer zo lang mogelijk je aandacht bij je ademhaling te houden. Als er een gedachte voorbij komt schenk je er geen aandacht aan. Je laat de gedachte voorbij gaan en geeft weer aandacht aan je ademhaling. In het begin ben je misschien na twee ademhalingen al afgeleid. Als je deze oefening vaker doet gaat het steeds beter.

BONUS TIP

Zorg elke dag voor balans in activiteiten en ontspanning

In essentie komt het erop neer dat ik elke dag zo inricht dat er sprake is van een redelijke balans. Ik ken veel mensen die de gewoonte hebben om naar het weekend toe te werken. Of naar de volgende vakantie. Alsof de werkdagen niet echt meedoen voor de kwaliteit van je leven. Zelf heb ik de balans gevonden door een voorspelbaar ritme van werken, sporten en chillen. Aan het einde van de dag voel ik me goed. Ik ben niet uitgeput. Af en toe neem ik een dag vrij, maar ik heb geen lange vakanties nodig om te herstellen.

Wat doe jij om rust in je hoofd te krijgen?

Ik ben oprecht benieuwd. Je kunt een reactie hieronder achterlaten, dan wordt het voor iedereen zichtbaar. Je mag mij ook een mailtje sturen.

Korte video: Workflow visueel maken