Selecteer een pagina

Co-Care

Transformatie Partners

Focus op de toekomst en wat je daarin wél wilt

 

Co|Care is in 2017 ontstaan vanuit onze gezamenlijke ambitie om bij te dragen aan ontwikkeling, vernieuwing en transformatie van mensen en organisaties. Wij geloven dat met focus, aandacht, echt luisteren en lef meer mogelijk is.

‘Wij doen dit werk omdat wij willen bijdragen aan een samenleving die klopt, waarin ieder vanuit eigen intentie en ontwikkeling werkt aan het doel van een groter geheel.’

We begeleiden werkelijk vernieuwende processen waarbij de wijsheid van het individu en het collectief worden benut. We creëren ruimte om te doen wat nodig is in het belang van de organisatie en de mensen die er werken. Ambitieus en innovatief.

Twee belangrijke inspiratiebronnen daarbij zijn Theory U en Deep Democracy. Een gemeenschappelijk aspect is dat ze erop gericht zijn de waterlijn te laten zakken zodat zichtbaar wordt wat gezien moet worden om snel en structureel vooruitgang te boeken.

Gevormd door levenservaring, werk en scholing bouwen en vertrouwen wij op onze 7 principes voor diepgaande verandering. Deze bouwstenen geven ons richting in alles wat we doen, zowel privé als in ons werk. 

1: Bepaal je intentie en focus op wat je wél wilt
Weet wat je wilt, zodat je kunt doen wat daaraan bijdraagt. Put uit jouw eigen wijsheid en maak gebruik van ‘energie volgt aandacht’.

2: Wees een excellent leider
Ken jezelf en begin met persoonlijk leiderschap! Ontwikkel je eigen visie en geef richting. Diep luisteren en compassie zijn daartoe voorwaarden.

3: Maak verbinding
Je moet het zelf doen, maar niet alleen. Werk aan relaties waarin ontmoeting, interesse en gesprek plaatsvinden. Verenig je in stimulerende groepen en zorg voor een stevig thuisfront.

4: Maak de weg vrij, ruim blokkades op
Ga onder de waterlijn en duik diep in de onderstroom. Stop met te doen wat niet bijdraagt aan je intentie. Die ruimte heb je nodig om te ontwikkelen, vernieuwen en transformeren.

5: Sta open en leer van de toekomst
De oplossingen uit het verleden ken je. Stel je open voor de toekomst die ontstaat rondom jouw intentie. Laat los wat je al weet, accepteer het even niet te weten en laat je verrassen.

6: Leer door te doen en te doen en te doen
Kom in actie. Durf te doen en te falen. Experimenteer en verzamel feedback zodat je kunt bijsturen en stoppen met wat niet werkt. Blijf in verbinding met je intentie terwijl je onderneemt.

7: Bouw aan een functionele systeemwereld
Voorkom energieverspilling en zorg voor slimme systemen die jouw bedoeling ondersteunen. Je vindt houvast in afspraken die kloppen en hardware en software die het werk makkelijker maken. Dienstbaar en flexibel zodat het anders kan als dat moet.

Met gezond verstand en nuchterheid zijn we gericht op resultaat. We houden van aanpakken en slaan nieuwe wegen in als dat moet. We gebruiken ons innerlijk kompas en moedigen anderen aan dat ook te doen. Met liefde en lef zoeken we naar balans tussen zingeving voor het individu en het belang van de organisatie.

 

Veranderen en transformeren met plezier en respect.

U Care  We Care  Co Care

 

 

Agenda 2020