Selecteer een pagina

Coach je Collega

Incompany programma in 3 stappen

 

Waarom een programma Coach je Collega?
Wij zijn sociale wezens en hebben verbinding met andere mensen nodig om goed te functioneren en te ontwikkelen. We leven en werken in hoog tempo, waardoor het steeds lastiger wordt die verbinding met anderen te maken. We negeren lange tijd de signalen die we van ons lichaam krijgen. Totdat we te veel en te lang over onze grens gaan. De gevolgen zijn bekend: stress, depressie en burn-out klachten met als gevolg ziekteverzuim. 

 

De oplossing die preventief en pro-actief werkt is elkaar steunen in een coachpool. Je coacht elkaar structureel in het werk op een collegiale én professionele manier. Daardoor is er ruimte voor reflectie en het ontwikkelen van de professionaliteit. Daarnaast krijgt iedereen de kans zorgen, twijfels en frustraties te delen en op zoek te gaan naar oplossingen. 

Stap 1: Visie en intentie
Vanuit welke visie en met welke intentie wil je als organisatie je medewerkers leren om elkaar als collega’s te coachen? Welke kerncompetenties zijn belangrijk voor het werk om te ontwikkelen? Past een mentortraject goed, of beter een coachpool? Bij wie kunnen medewerkers terecht als een coachvraag te groot of specifiek is om als collega’s te ondersteunen? De antwoorden op deze vragen bepalen hoe je het gaat inbedden.

Stap 2: Dagtraining met eindopdracht
Alle medewerkers volgen vervolgens een dagtraining waarin ze leren hoe ze professioneel een coachingsgesprek met elkaar kunnen voeren. Aan de orde komen onder andere:

  • De 5 stappen die in elk coachingsgesprek doorlopen worden
  • De succesfactoren voor coaching
  • De belangrijkste kerncompetenties voor het werk of de organisatie
  • Koppeling van kerncompetenties aan de leerdoelen
  • Grenzen aan het begeleiden van een collega

De training wordt door iedereen afgesloten met een persoonlijke eindopdracht.

 Stap 3: Evalueren, leren en verbeteren
Na 6 maanden evalueren we. Wat gaat goed, wat is er (nog) nodig om het resultaat te borgen in de organisatie?

Voor wie
Voor organisaties en bedrijven die:

  • structureel willen investeren in het vergroten van professionaliteit en kwaliteit van medewerkers
  • preventief en pro-actief willen werken aan verlaging van werkdruk
  • willen werken aan een coachende, ondersteunende bedrijfscultuur.

Wat het oplevert
Dit programma draagt bij aan een cultuurverandering binnen de organisatie waarbij de onderlinge verbondenheid, steun en reflecterend vermogen aanzienlijk wordt vergroot. De organisatie bevordert:

  • het beter en gezonder functioneren van haar medewerkers
  • de professionaliteit en kwaliteit van haar medewerkers.

Ja, ik wil meer weten over Coach je Collega:

Agenda 2020