Selecteer een pagina

Innovatie lab

3-daagse

Incompany

Innovatie lab is een experimentele leeromgeving waarin je samen met interne of externe collega’s het U-proces ondervindt en daarmee tot vernieuwing en transformatie komt. Drie thema’s staan centraal.

1. Waarnemen en invoelen wat er buiten jou is
2. Werken aan innerlijke conditie van waaruit je het proces vorm geeft
3. Meteen doen, prototypes uitproberen, daarvan leren en vernieuwende resultaten behalen

Je gaat met een eigen vraag aan het werk en bepaalt zelf hoe diep je door de U gaat. Een incompany innovatie lab vindt plaats op locatie. Voordeel daarvan is dat je samen met collega’s werkt aan vernieuwing op de plaats waar het moet gebeuren.

Waarom een 3-daagse?
In deze 3-daagse ontstaan nieuwe ideeën die je niet kunt ontwikkelen in een vergadersituatie. Denkend en werkend vanuit de bedoeling en niet vanuit het systeem.

Maar, er zijn toch genoeg ideeën om dingen anders te doen?
Klopt. Het verschil met dit Innovatie lab is dat we op de derde dag al aan de uitvoering beginnen.

Waarom zijn het 3 aansluitende dagen?
Om de werking van de nacht mee te nemen.

Voor wie?
Kan met een grote groep, verdeeld in kleine groepen. Je kunt iedereen die direct betrokken is uitnodigen voor dit event. Daarnaast iedereen die kan bijdragen door kennis, invloed, achtergrond enz.

Je kunt dit ook met één team doen.

Welk resultaat moet de 3-daagse opleveren?

 • Gezamenlijke visie creëren.
 • Groot draagvlak, betrokkenheid, commitment
 • Kruisbestuiving en creativiteit door diversiteit deelnemers
 • Inspiratie
 • Innovatieve ideeën en nieuwe producten
 • Concrete uitkomst
 • Helderheid over gelopen proces, vertrouwen

En daarna?

 • Vanaf de 3-daagse met een aantal pilots door, gedragen door kernteams
 • Meteen inzetten, feedback creëren en bijschaven waar nodig
 • Stoppen met wat niet werkt

Dus niet meer

 • Onder water acties
 • Recht van de sterkste en de slimste
 • Onduidelijkheid over beleid en besluiten, dubbele agenda’s en (on)macht
 • Wantrouwen

Procesbegeleiding: Nicolette de Wijn en Marret Wijnker

Ik heb een vraag over het Innovatie lab

Agenda 2020