Selecteer een pagina

Organisatiecoaching

Organisatiecoaching is het coachend begeleiden van verandering in de gehele organisatie of onderdelen daarvan. De begeleiding kan bestaan uit: innovatie labs, executive coaching, team coaching, 1-op-1-coaching, training en andere interventies. Deze samenhangende interventies ondersteunen steeds het grotere geheel.

Wij werken graag met mensen die bereid zijn naar het gehele organisatiesysteem te kijken en tegelijkertijd naar de rol die zijzelf daarin vervullen. Daarbij onderzoeken we vragen als: Wat is jouw bijdrage aan de bedoeling van de organisatie? Waar is welke verandering nodig om deze bijdrage te optimaliseren?

Onze ervaring leert dat een ‘plan gemaakt op de tekentafel’ vaak een belemmering vormt voor wat er echt toe doet en zelden leidt tot het beoogde resultaat. Belangrijk in de aanpak is vanaf het begin het samen te doen, in het werk. Daarbij de verandermissie, -visie en –strategie helder voor ogen te hebben en ondertussen steeds contact te houden met wat op dat moment nodig is om de verandering te realiseren. 

Innoveren en Transformeren met Theory U

Innovatie lab

3-daagse

Incompany

In drie dagen geheel ondergedompeld worden in de U. Teambuilding, visieontwikkeling, intentie helder krijgen en start maken met transformatie en nieuwe dingen doen. Resultaat gegarandeerd, maar hoe dat eruit ziet…?

Leiden en begeleiden met Theory U

Intervisie

Incompany

Leren van collega’s met verschillende methodes.

Leiden en begeleiden met Theory U

Coach je Collega

Programma in 3 stappen

Bouwen aan een coachende organisatiecultuur voor professionele ontwikkeling en vitaliteit.

Van Eiland naar Wij-land

Van Eiland naar Wij-land

9 maanden

Domeinoverstijgend

Een revolutionair programma voor lokale netwerken

‘Dit programma was een verademing, het uitgaan van de toekomst in plaats van het verleden. Kansen zien, uitgaan van mogelijkheden en niet stoppen bij de eerste tegenslag. Het jezelf hierin tegenkomen, ‘angsten’ overwinnen en op creatieve wijze zaken uitdokteren met collega’s, stakeholders en andere betrokken leidt telkens weer tot enthousiasme over de aanpak. Geweldige reis en een aanrader voor elke organisatie!’

‘De lesmaterialen en oefeningen zijn zeer goed opgezet. De opbouw van het programma was uitstekend.’

‘Ik heb geleerd dat alles in fases gaat, soms snel, soms langzaam. Stilstaan is nodig om verder te komen. Een noodzaak in mijn werk.’

‘Ik heb geleerd dat verandering en herstel een natuurlijk gegeven is, dat zich aandient en dat niet sneller gaat door harder te werken. Ik heb ervaren wat er gebeurt wanneer ik ‘open’ sta, dat ik dan mogelijkheden zie en kansen ga benutten. Daarnaast heb ik opnieuw geleerd om me open te stellen voor anderen en wat er dan gebeurt in verbinding en in contact. Tot slot kan ik zeggen dat ik steeds meer los kom van mijn eigen oordelen, cynisme en angst en dat ik het eerder door heb wanneer ik deze ervaar.’

‘Het programma heeft mijn verwachtingen overtroffen, ik raad het iedereen aan die zich graag verder wilt ontwikkelen.’

‘Was een leerzame reis, waardevol om dit met een groep collega’s te doen. Zorgt voor verbinding.’

‘Het programma is een mix van reflectie, stilstaan en doen en een mix van individueel- en groepsproces, onder bezielende begeleiding van Nicolette en Marret.’

‘Biedt handreikingen om organisatieverandering vorm te geven. Naast reflectie en persoonlijke ontwikkeling.’

Deelnemers over 'Ondernemende reis waar je U tegen zegt' 2018

Ik heb een vraag over organisatiecoaching

Agenda 2020