Organisatieontwikkeling

Alles is altijd in verandering. Dat is niet alleen iets van deze tijd. Veranderingen verlopen cyclisch, volgens natuurwetten en universele wetten. Wanneer je als mens kunt aansluiten bij de natuurlijke vooruitgang en zelf bijdraagt aan die ontwikkeling help je in wezen de hele samenleving vooruit.

Het potentieel van mensen, organisaties en netwerken is in de evolutie veel groter geworden. Veel groter dan de huidige structuren en systemen op dit moment kunnen bevatten. De patronen die bij mensen en in organisaties zijn ingeslepen, vragen om vernieuwing. Dat vraagt focus, aandacht en lef. 

Vanuit deze visie kijken wij naar organisaties. Alleen veranderen in organisaties en systemen is niet voldoende om de vernieuwing waar deze tijd om vraagt te bewerkstelligen. Wij geloven dat we moeten werken aan reële, duurzame oplossingen vanuit een grondhouding die voorbij ons eigen denken en eigenbelang gaat.

Hoe dan?
Door voortdurend in het klein te doen, wat je in het groot wilt. En zodoende zelf en met elkaar de verandering neer te zetten die je wilt zien.

Wat wij bieden
Advies, begeleiding en coaching bij organisatieontwikkeling, systeemverandering en transformatie. Op organisatie-, team- en individueel niveau.

Wij helpen mensen in organisaties flexibel te werken vanuit hun bedoeling. Dit komt terug in: 

 • de rollen die nodig zijn om de bedoeling te realiseren 
 • de overleggen die elke keer weer bijdragen aan de volgende stap  
 • de besluiten die worden genomen, waarbij de wijsheid van elk teamlid wordt meegenomen 
 • verbindende communicatie om dit effectief met elkaar te doen
 • een gedragen strategie, ontwikkeld met de hele organisatie


Onze aanpak draagt bij aan

 • Cultuurverandering
 • Flexibel organiseren
 • Beter functionerende teams (in de juiste vorm: hiërarchisch, zelfsturend of hybride)
 • Verbinding tussen visie, opdracht en omgeving
 • Zelfreflectie en authenticiteit
 • Persoonlijk leiderschap

Procesbegeleiding, coaching en advies: Nicolette de Wijn en Marret Wijnker

Leiden en begeleiden met Theory U

Organisatiescan

Met 4 coaches – 2 dagen

Wij komen 2 aaneengesloten dagen bij jou in het bedrijf voor onderzoek, analyse en advies.

Intervisie in de zorg

Intervisiegroep voor leidinggevenden in de zorg

Alkmaar – doorlopend

Open inschrijving

Voor leidinggevenden uit het middenkader, coördinatoren, managers.

Leiden en begeleiden met Theory U

Intervisie

Incompany

Leren van collega’s met verschillende methodes.

Ik heb een vraag over organisatieontwikkeling

Agenda 2019

Leiden en begeleiden met Theory U
1 en 2 maart in Alkmaar

Organisatie transformatie
13 en 14 mei in Alkmaar

Kennismaken met Theory U
16 oktober in Alkmaar

 

 

Share