Oktober is voor ons de maand van de Stakeholderinterviews geworden. In co-creatie met Stichting De Waaier onderzoeken wij op dit moment hoe samenwerking tussen maatschappelijke organisaties uit diverse domeinen elkaar kan versterken. Wij interviewen mensen in dienst van zorg en welzijn. Doel is te inventariseren welk maatschappelijk vraagstuk voor zijn of haar doelgroep het meest urgent is én hoe samenwerking met andere partijen in de regio hieraan kan bijdragen.

De gesprekken zijn zo inspirerend dat er ter plekke nieuwe inzichten ontstaan, zowel bij ons als bij onze gesprekspartners. Zo zegt de directeur van een woon-zorgorganisatie voor ouderen: ‘Natuurlijk is er de afgelopen jaren al veel gebeurd. Er zijn talloze platforms en netwerkborrels waar steeds dezelfde mensen elkaar tegenkomen. Maar vernieuwen is iets anders dan informatie uitwisselen tijdens gezamenlijke bijeenkomsten. Het is lastig om het ook echt te doen, we blijven toch een beetje op onze eigen eilandjes zitten, onderdeel van het huidige systeem.’

Wat mij nog lang zal bijblijven is het bijzondere gesprek met een teammanager van een aantal locaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Een jonge man ontvangt mij in een appartement, dat dient als kantoor. Hij neemt mij nieuwsgierig op en geeft me een stevige hand. Voorzichtig begint hij te vertellen: ‘Mijn ambitie is dat alle cliënten een werkplek hebben waar ze zelf blij mee zijn. Dit heb ik in ons jaarplan tot 2020 beschreven…’ Ik vraag hem wat samenwerking met andere partijen daaraan kan bijdragen. Als hij aarzelt, moedig ik hem aan groot te denken. Hij kijkt me even onderzoekend aan, dan beginnen zijn ogen te twinkelen:

‘Eigenlijk heb ik een droom…

Als we nou eens het hele model van dagbesteding op locaties loslaten. Als er nou eens een tool zou zijn die de (werk)vraag van de cliënt en de vraag van ondernemers op elkaar afstemt en we daarbij de benodigde ondersteuning organiseren… Daarbij zijn drie kernwaarden cruciaal: FOCUS op de (werk)vraag van de cliënt en de vraag van de ondernemer. AANDACHT voor de benodigde ondersteuning van de cliënt. En tot slot dit met LEF organiseren.’ Ik kan bijna niet geloven dat deze manager precies de woorden gebruikt die wij zo hoog in het vaandel hebben staan: organiseren met focus, aandacht en lef!

Enthousiast gaat hij verder: ‘Cliënten willen meedoen, ook gewoon geld verdienen, al is het maar 5 euro per dag, om zelf een pakkie shag te kopen. Ik heb een voorstel gemaakt om het budget van de cliënt voor dagbesteding deels aan de ondernemer te geven, zodat hij de cliënt kan betalen. De rest is dan voor het bekostigen van de ondersteuning. Maar ja…. dit voorstel ondermijnt het werk van mijn collega’s; onze formatie is berekend op basis van het budget dat de cliënten krijgen’.

‘Daarbij’, gaat hij verder op mijn vraag welke obstakels in het systeem zijn droom belemmeren, ‘willen ondernemers meestal pas betalen wanneer zij zeker weten dat de cliënt van waarde is. Dat kunnen wij niet meteen garanderen. Zoals het systeem nu werkt is het logisch dat grote instellingen cliënten binnen willen houden; voor het budget dat zij met zich meebrengen en waar de organisatie op is ingericht. Heel begrijpelijk, maar dit helpt niet mee om de cliënten zo normaal mogelijk mee te laten draaien in de maatschappij, om inclusie te bewerkstelligen’.

‘Wat heb jij nodig om deze droom uit te laten komen?’ vraag ik tenslotte. ‘Nou, ik ga sowieso door op deze weg. Een groter netwerk en een podium om ruchtbaarheid aan dit model te geven, zou enorm helpen!’

Op de terugweg bel ik Nicolette om over dit interview te vertellen. Hoe mooi zou het zijn om deze droom, over echt meedoen van deze doelgroep in de samenleving, vorm te kunnen geven? Ook zij heeft net een goed gesprek gehad over dit thema. De komende weken nemen we meer stakeholder interviews af. In november analyseren we de data om te begrijpen welke vragen er zijn die een gezamenlijk antwoord nodig hebben. Op basis daarvan nemen wij de volgende stap in een creatief proces, met mensen uit verschillende domeinen, inclusief de eindgebruikers. We houden je op de hoogte!

Wil je meedoen met deze revolutionair andere aanpak?
Bel of mail ons, dan nemen wij contact met je op om een afspraak te maken: marret@co-care.nl of 06-34660047