Selecteer een pagina

Van Eiland naar Wij-land

9 maanden

Domeinoverstijgend

 

Waarom dit programma?
De stelselwijzigingen en transities in de samenleving leiden onvoldoende tot het gewenste resultaat. Huidige structuren, patronen en geldstromen staan het realiseren van ‘de bedoeling’ in de weg. Kennis, kunde en middelen zitten ‘opgesloten op eilanden’ en de eilandbewoners spreken een andere taal. Er is wel degelijk behoefte aan samenwerking en tegelijk weegt het belang van het eigen eiland het zwaarst.

Hoe kunnen we met alle potentieel en beschikbare middelen, gezamenlijk oplossingen bieden waar de klant blij van wordt? Dat is DE uitdaging van de samenleving op dit moment.

Nodig is een revolutionair andere aanpak, waarin we werken aan reële, duurzame oplossingen vanuit een grondhouding die voorbij ons gewoonte-denken en eigen-belang gaat. Waarin we starten vanuit een gezamenlijke intentie en de moed hebben door de eilandgrenzen heen te gaan. Het programma ‘Van Eiland naar Wij-land’ biedt deze revolutionair andere aanpak, geïnspireerd op o.a. Theory U.

Wat je gaat doen
In een domein-overstijgend laboratorium doorloop je de fases van een duurzaam, beproefd transformatieproces. We maken gebruik van kennis, ervaring, innovatieve tools, werkvormen en oefening. Gedurende het traject ontstaan nieuwe inzichten en initiatieven welke worden doorontwikkeld in dialoog met de eindgebruiker. In dit creatief proces ontstaan mogelijkheden die je eerder niet zag.

Je gaat in doe-coalities verder waar we gewoonlijk geneigd zijn het erbij te laten. Je laat los wat niet werkt, experimenteert, voorziet elkaar van feedback op resultaten, leert en ontwikkelt door het te doen!

Voor wie

  • Lokale stakeholders rondom de eindgebruiker uit verschillende levensdomeinen: gezondheid, onderwijs, wonen, werken, welzijn, zingeving.
  • Betrokken kunnen zijn zowel bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van overheden en organisaties, als ondernemers, studenten, particulieren en financiers, als de eindgebruikers zelf.

Wat het oplevert

  • Domein-overstijgende oplossingen en vernieuwende resultaten met draagvlak bij alle deelnemers.
  • Doe-coalities waarin je in samenwerking met partners en eind-gebruikers een urgent vraagstuk aanpakt en implementeert in de regio.
  • Loslaten wat niet werkt en doorgaan met de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die wel blijken te werken.

Vernieuwing vindt plaats in het proces, daarom staat de uitkomst van het programma niet vast.

Procesbegeleiders: Nicolette de Wijn en Marret Wijnker

 

Ik heb een vraag - Van Eiland naar Wij-land

Agenda 2020